Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

Wspomnienie św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia, jest dniem, w którym kieruję myśli w stronę wszystkich, którzy swój zawód, swe powołanie życiowe, związali z ludzkim cierpieniem, stając się świadkami bezinteresownej miłości, poświęcenia, stawania się darem dla drugiego. Jest to dobra okazja, aby podziękować Wam za podejmowany trud i ofiarność, a także – by przekazać Wam wyrazy uznania i szacunku oraz złożyć serdeczne życzenia. Czytaj dalej