REKOLEKCJE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

REKOLEKCJE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
89 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA
JASNA GÓRA : 24 – 26 MAJA 2013 r.
 Rekolekcjom przewodniczy Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ

 

PIĄTEK, 24 V 2013 r.
10.00 – Rozpoczęcie rekolekcji w Auli Papieskiej
10.30 – Msza Święta – Konferencja I wstępna
12.00 – Różaniec – odmawiany przy Tajemnicach Światła
15.30 – Konferencja II
17.00 – Konferencja III
19.30 – Godzina dialogu

SOBOTA, 25 V 2013 r.
 9.00 – Msza Święta z homilią
10.30 – Konferencja IV
12.00 – Konferencja V
Po obiedzie od godz. 13.30 czas na spowiedź, adorację Najświętszego Sakramentu, osobistą modlitwę
15.30 – Konferencja VI – zakończenie rekolekcji
16.30 – Spotkania grup (dowolne).
21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu
Bp Stefan Regmunt
ROZPOCZĘCIE OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI SŁUŻBY ZDROWIA
22.00 – Droga Krzyżowa na Wałach (przynosimy świece)
23.00 – Pasterka Maryjna i nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu

NIEDZIELA 26 V 2013 r.
8.45 – Modlitwa poranna w auli O. A. Kordeckiego – Psalmy I niedzieli LG
9.00 – Konferencja dla Pielgrzymów w auli O. A. Kordeckiego
           Temat: Gender – wyzwaniem dla cywilizacji. Abp Henryk Hoser
10.15 – Czuwanie Maryjne na szczycie Jasnogórskim
11.00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA NA SZCZYCIE
        Przewodniczy i homilię wygłosi:  Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski
Wprowadzenie: Ks. Biskup Stefan Regmunt, Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Służby Zdrowia
13.00 – Zakończenie Pielgrzymki – Akt zawierzenia Matce Bożej Służby Zdrowia

 

Do udziału w Rekolekcjach i Pielgrzymce serdecznie zapraszają: Przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski d/s Służby Zdrowia, Biskup Stefan Regmunt, Diecezjalni Duszpasterze, Księża Kapelani oraz Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

 

                                                                               Ks. Stanisław Warzeszak

O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH

O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH, PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK
„Upomnę się też u człowieka o życie człowieka
i u każdego – o życie brata” (Rdz 9,5)

 1. Człowiek dobrej woli wobec cywilizacji śmierci i na rzecz kultury życia

Prawo do życia jest fundamentalnym prawem człowieka, na którym wyrastają wszystkie jego pozostałe prawa. Ono jest też podstawą wszystkich innych dóbr, które stają się udziałem człowieka. Paleta stanowisk jest tu imponująco rozbudowana, co sprawia, że pierwszym zadaniem chrześcijanina jest ukształtowanie swojego sumienia w zgodzie z nauczaniem Kościoła oraz uzyskanie poprawnej i rzetelnej wiedzy na temat początków człowieka. Nie wolno opierać się na uproszczonych informacjach medialnych. Uczciwość i roztropność – niezbędne do rozstrzygania najbardziej fundamentalnych pytań – buduje się na wrażliwości moralnej i wiedzy. Wrażliwość tę uzyskuje się przez pogłębienie życia religijnego w komunii z Bogiem. Z kolei wiedza nie ma wyłącznie charakteru religijnego, ale w punkcie wyjścia opiera się na osiągnięciach naukowych. Stąd w deklaracji Kongregacji Nauki Wiary Quaestio de abortu procurato, a następnie w encyklice Evangelium vitae przypomniano: „Skoro tylko komórka jajowa ulega zapłodnieniu, rozpoczyna się życie, które nie należy już ani do ojca, ani do matki, ale do nowej, żyjącej istoty ludzkiej, która rozwija się dla siebie samej. I nigdy nie stanie się ludzką, jeśli już wtedy nią nie była. Najnowsza genetyka bardzo jasno potwierdza to wszystko, co zawsze było oczywiste. (…) Wykazała mianowicie, że istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli informację genetyczną (…). Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się cudowny bieg każdego życia człowieka, którego jednak wszystkie wielkie zdolności wymagają czasu na właściwe uporządkowanie i przygotowanie do działania” (Quaestio 12–13; por. także EV 60). Czytaj dalej