IDEOLOGIA GENDER A PRAWDA O CZŁOWIEKU. Pielgrzymka lekarzy, Jasna Góra 26.05.20013

Tekst wykładu ks. H.Hosera wygłoszonego 26.05.2013 r. podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę

+Henryk Hoser SAC

IDEOLOGIA GENDER A PRAWDA O CZŁOWIEKU
Pielgrzymka lekarzy, Jasna Góra 26.05.20013

Pytanie zadane Jezusowi przez namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata: – Cóż to jest prawda? – nigdy nie brzmiało tak dramatycznie jak w naszych czasach. Słowo „prawda” zawarte w tytule jest w istocie kluczem do właściwej interpretacji, próby zrozumienia znaczenia i konsekwencji „rewolucji genderowej” – przedmiotu dzisiejszego wykładu.

By zrozumieć przemiany cywilizacji i kultur, należy poznać ich powstanie i ewolucję. Każde zjawisko społeczne, przemiany mentalności, sukcesja kultur i cywilizacji mają swoją długą historię, uprzednie etapowe uwarunkowania, które przygotowują teren pod teorie i ideologie w zakresie nauk społecznych; szeroko pojętych nauk o człowieku. Czytaj dalej