NARODZENIE PAŃSKIE 2013

bn(…) Bóg nas zaskakuje. Ukazuje się właśnie w ubóstwie, w słabości, w pokorze i daje nam swoją miłość, która nas zbawia, uzdrawia i daje nam siłę.

papież Franciszek, Homilia, 13 października 2013 r.

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

         Boże Narodzenie to Miłość objawiona człowiekowi przez Boga. To odkrycie skarbu, który czyni nas ludźmi najbogatszymi na tym świecie. Dzięki wcieleniu Bożego Syna na wszystkie trudne i ważne sprawy – nas samych, naszych bliskich, Kościoła i Ojczyzny możemy patrzeć z nadzieją ich rozwiązania.

         Życzę Wam, Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia, przeżywania Bożego Narodzenia w postawie wiary, wdzięczności i prawdziwej radości.

           Niech moc narodzonego Zbawiciela pozwoli nam pokonywać codzienne życiowe trudności, napełnia Bożym pokojem oraz czyni apostołami dobroci i przebaczenia.

         Stańmy w te Święta przed Bogiem – Miłością – prosząc Go o przebywanie z nami przez wszystkie dni Nowego Roku.

                  Łamiąc się opłatkiem, zapewniam o duchowej jedności i z serca błogosławię

                                                                            + Stefan Regmunt
                                                                 Przewodniczący Zespołu KEP
                                                       ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych

MIĘDZYNARODOWA SZPITALNA KORONKA

Iskra MiłosierdziaMiędzynarodowa  Szpitalna Koronka Modlitwa jednocząca chorych z różnych  zakątków świata  w pierwsze piątki miesiąca w Godzinie Miłosierdzia (o godzinie 15.00) miałaby na celu uświadamiać chorym jak wielką wartością jest oddanie Panu Bogu  swojego cierpienia za innych chorych  oraz za osoby umierające. Takie zjednoczenie w jednym czasie w modlitwie  serc osób, które trwają w smutku i strachu o własne zdrowie – z Najświętszym Sercem Konającego Pana Jezusa, w pierwsze piątki miesiąca w Godzinie  Miłosierdzia, ma na celu złożenie wspólnej ofiary przebłagalnej. To budzi nadzieję i nie pozostawia chorych w osamotnieniu’’.

 Plakat do pobrania:
http://www.iskra.info.pl/attachments/File/Szpitalna_Koronka/Mi__dzynarodowa_Szpitalna_Koronka.pdf