XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”

Lekarze wobec terapii daremnej

sympozjum – informacje

Termin: 23 maja 2019 r.

Miejsce: Kraków, Teatr im. Juliusza Słowackiego (pl. Św. Ducha 1)

Udział w Sympozjum jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa

czwartek, 23 maja 10.00-16.00

  Terapia daremna czy uporczywa – wprowadzenie pojęć
    prof. Małgorzata Krajnik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
  Terapia daremna na świecie i w Polsce
    prof. Andrzej Kübler (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
  Trudności w stosowaniu rekomendacji PTAiIT dotyczących odstępowania od terapii podtrzymującej życie
    prof. Piotr Knapik (Śląski Uniwersytet Medyczny)
  Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci
    dr Marcin Rawicz (Warszawa)
  Dlaczego jedni chorzy wybierają wentylację mechaniczną, a inni nie – casus chorych na stwardnienie boczne
zanikowe

    lek. Anna Adamczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
  Kiedy lekarz może wyłączyć respirator? Punkt widzenia bioetyka katolickiego
    ks. prof. Piotr Aszyk (Collegium Bobolanum,Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
  Konsultacje medycyny paliatywnej w szpitalu jako pomoc dla lekarzy oddziałów intensywnej terapii
    prof. Małgorzata Krajnik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
  Pomoc rodzinie w sytuacji konieczności podejmowania decyzji dotyczących uporczywych terapii
    dr n. med. Małgorzata Piskunowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
  Rola lekarza w konferencjach rodzinnych na oddziałach intensywnej terapii
    prof. Roman Jaeschke (McMaster University, Kanada)
  Co zrobić, żeby lekarz intensywnej terapii nie bał się prawnika
    dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska (Warszawa)
  Terapia daremna – czego nas uczą doświadczenia świata zachodniego
    Wesley Smith (Discovery Institute’s Center on Human Exceptionalism, USA)