Rekolekcje dla Pracowników Służby Zdrowia w erze koronawirusa

Rekolekcje dla pracowników Służby Zdrowia – zapowiedź

WIELKI POST 2020

Od piątku 27. marca br. na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia (kdsz.pl) będą dostępne “REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W ERZE KORONAWIRUSA”. Wygłosi je ks. Andrzej Muszala. Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.

Rekolekcje wielkopostne dla Pracowników Służby Zdrowia

Zalecenia dla Księży Kapelanów

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia rekomenduje Księżom Kapelanom:

  • ustalenie z dyrekcją placówki zasad sprawowania opieki duszpasterskiej nad chorymi i personelem medycznym;
  • zachowanie przepisów epidemiologicznych, obowiązujących na terenie placówki;
  • obecność w placówce, gotowość do posługi na każde wezwanie;
  • nie rezygnowanie z celebrowania Eucharystii (nawet bez Ludu), w intencjach chorych i wszystkich pracowników placówki;

Informacja w związku z koronawirusem

Pismo  skierowane do Krajowego duszpasterza Służby Zdrowia  ks. Arkadiusza Zawistowskiego

Dnia 13 marca 2020 11:26 Hudzik Grzegorz <g.hudzik@gis.gov.pl> napisał(a):

Szanowny Księże Arkadiuszu.
Kapłan sprawujący opiekę duszpasterską nad chorymi hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zobligowany jest do sprawowania posługi z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej takich samych, jak personel medyczny opiekujący się pacjentem. Zalecamy udzielania wszelkich Sakramentów Świętych dla osób chorych lub podejrzanych o zakażenie z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Kapłan pracujący z chorymi musi stosować się do zaleceń lekarzy opiekujących się chorym.

Gdyby zachodziła potrzeba uszczegółowienia proszę o kontakt.

Szczęść Boże.

Z poważaniem / Kind Regards

——————————————————-

Grzegorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego/Deputy of Chief Sanitary Inspector