Informacja w związku z koronawirusem

Pismo  skierowane do Krajowego duszpasterza Służby Zdrowia  ks. Arkadiusza Zawistowskiego

Dnia 13 marca 2020 11:26 Hudzik Grzegorz <g.hudzik@gis.gov.pl> napisał(a):

Szanowny Księże Arkadiuszu.
Kapłan sprawujący opiekę duszpasterską nad chorymi hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zobligowany jest do sprawowania posługi z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej takich samych, jak personel medyczny opiekujący się pacjentem. Zalecamy udzielania wszelkich Sakramentów Świętych dla osób chorych lub podejrzanych o zakażenie z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Kapłan pracujący z chorymi musi stosować się do zaleceń lekarzy opiekujących się chorym.

Gdyby zachodziła potrzeba uszczegółowienia proszę o kontakt.

Szczęść Boże.

Z poważaniem / Kind Regards

——————————————————-

Grzegorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego/Deputy of Chief Sanitary Inspector