Zalecenia dla Księży Kapelanów

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia rekomenduje Księżom Kapelanom:

  • ustalenie z dyrekcją placówki zasad sprawowania opieki duszpasterskiej nad chorymi i personelem medycznym;
  • zachowanie przepisów epidemiologicznych, obowiązujących na terenie placówki;
  • obecność w placówce, gotowość do posługi na każde wezwanie;
  • nie rezygnowanie z celebrowania Eucharystii (nawet bez Ludu), w intencjach chorych i wszystkich pracowników placówki;