Narodzenie Pańskie 2012

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia, Czcigodni Księża Kapelani!

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w która sobie upodobał” – tymi słowami została ludzkości przekazana  najważniejsza i najbardziej uniwersalna wiadomość wszechczasów. Narodzenie Pańskie skłania nas do refleksji nad powszechnym charakterem i ogólnoludzką doniosłością Wcielenia Syna Bożego. Zatrzymując się nad tą niezwykłą tajemnicą miłości i hojności Boga dzielmy się radością wiary i udziału w nadziei zbawienia.

Środowisko Służby Zdrowia jest szczególnym zwiastunem nadziei: uczestnicząc w procesie uzdrawiania ludzkiego ciała i duszy, stwarza warunki, w których człowiek może realizować swoje przeznaczenie do zbawienia. Niech ten fakt mobilizuje nas do szczególnego zaangażowania w służbie pacjenta, a nam samym dostarcza wiele satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.
Na czas Świąt Narodzenia Pańskiego składam gorące życzenia obfitości łask Bożych i nieustannego błogosławieństwa.
Ks. Stanisław Warzeszak
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia