Odpusty z okazji XXI Światowego Dnia Chorego

 

Penitencjaria Apostolska ogłosiła dekret w sprawie odpustów związanych z obchodami XXI Światowego Dnia Chorego w dniach 7-11 lutego.

Ich zwieńczeniem będzie Msza św. w sanktuarium maryjnym w Altötting pod przewodnictwem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia abp. Zygmunta Zimowskiego, połączona z udzieleniem sakramentu chorych. Temat Dnia został zaczerpnięty z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie z Ewangelii wg św. Łukasza: „Idź, i ty czyń podobnie”.

Aby katolicy mogli się duchowo przygotować do jak najlepszego uczestnictwa w tym wydarzeniu, papież na audiencji udzielonej 18 stycznia penitencjarzowi większemu, kard. Manuelowi Monteiro de Castro i regentowi Penitencjarii Apostolskiej, prał. Krzysztofowi Nykielowi, postanowił umożliwić uzyskanie odpustów tym wiernym, którzy „wzorem Dobrego Samarytanina, w duchu wiary i miłosierdzia, oddają się służbie cierpiącym braciom”, a gdy sami zachorują – „znoszą cierpienie i przeciwności życiowe, wznosząc do Boga swa duszę z pokorną ufnością”, dając „świadectwo wiary na drodze Ewangelii cierpienia”.

Odpusty zupełny mogą uzyskać od 7 do 11 lutego, raz dziennie, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) i w intencji zmarłych ci wierni, którzy w duchu prawdziwej pokuty i skruchy wezmą pobożnie udział w nabożeństwie związanym ze Światowym Dniem Chorego w sanktuarium maryjnym w Altötting lub innym miejscu wskazanym przez władze kościelne, odmawiając tam Ojcze Nasz, Wyznanie Wiary i modlitwę do Matki Bożej.
Wierni, którzy „niczym Dobry Samarytanin” z miłością towarzyszą chorym w szpitalach lub domach i z tej racji nie mogą wziąć udziału w obchodach Dnia, mogą uzyskać odpust zupełny, gdy będą swą posługę wykonywać choćby przez kilka godzin tak, jakby pełnili ją wobec samego Chrystusa, odmówią Ojcze Nasz, Wyznanie Wiary i modlitwę do Matki Bożej, będąc wolnymi od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i postanawiając spełnić – choć to na razie niemożliwe – warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego.Mogą go też uzyskać wierni, którzy z powodu choroby, zaawansowanego wieku lub innej podobnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w nabożeństwie z okazji Dnia Chorego, pod warunkiem, że będą w nim uczestniczyć duchowo, zwłaszcza za pośrednictwem telewizji lub radia, pomodlą się w intencji wszystkich chorych oraz ofiarują Bogu za pośrednictwem Maryi – Uzdrowienia Chorych swe cierpienia fizyczne i duchowe.
Natomiast odpust częściowy może uzyskać każdy wierny za każdym razem, gdy z sercem skruszonym pomodli się do miłosiernego Boga w intencji chorych „w duchu trwającego Roku Wiary”.

 Modlitwa na XXI Światowy Dzień Chorego