Światowy Dzień Chorego w diecezji legnickiej

„Światowy Dzień Chorego, który przeżywamy przypomina nam o nieustannej potrzebie niesienia samarytańskiej miłości innym ludziom, zwłaszcza chorym i potrzebującym – powiedział biskup Stefan Cichy w homilii podczas Mszy św. odprawionej w ośrodku Caritas „Samarytanin” w Legnicy.

Przed południem na wspólnej modlitwie spotkał się z pacjentami ośrodka opiekuńczo- rehabilitacyjnego, personelem medycznym, wolontariuszami oraz uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. – „Dzień 11 lutego to wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, to także 21 Światowy Dzień Chorego. To okazja do modlitwy za chorych, ale i tych, którzy niosą im pomoc”, podkreślił w homilii Biskup Legnicki. Przybliżył też zgromadzonym orędzie papieża Benedykta XVI skierowane właśnie na ten dzień. Nawiązując do postaci świętych, którzy własnym przykładem pokazali jak dźwigać krzyż choroby i cierpienia zachęcał, abyśmy wzorowali się na nich w znoszeniu naszych własnych krzyży naznaczonych chorobą, podeszłym wiekiem czy niedołężnością. Prosił też, by wszyscy chorzy zechcieli ofiarować swoje cierpienie w intencjach diecezji legnickiej i całego Kościoła. Biskup Cichy powiedział też, że ten dzień jest okazją do podziękowania wszystkim, którzy troszczą się o chorych i cierpiących. Zwrócił szczególną uwagę na ważną rolę wolontariuszy, którzy w bezinteresowny sposób poświęcają swój wolny czas na samarytańską posługę. – „Najlepszy przykład takiej postawy dał nam sam Jezus Chrystus. Swoje nauczanie na ten temat zawarł w pięknej przypowieści o dobrym Samarytaninie. Tym samym zachęca nas do rozważania jego postawy pełnej miłości i do naśladowania jej w naszym życiu”, podkreślił bp Stefan. Po kazaniu biskup Cichy, wraz z ks. Piotrem Bizoniem, który na co dzień opiekuje się chorymi w Ośrodku „Samarytanin” i ks. Tomaszem Biszko – diecezjalnym duszpasterzem chorych i służby zdrowia, udzielili zgromadzonym sakramentu namaszczenia chorych. W tym dniu Biskup Legnicki odprawił jeszcze jedną Mszę św. w intencji chorych i służby zdrowia w legnickim szpitalu wojewódzkim. Natomiast biskup pomocniczy Marek Mendyk wraz z ks. Czesławem Włodarczykiem – dyrektorem Caritas Diecezji Legnickiej, modlili się z pacjentami i personelem zakładu opiekuńczo-leczniczego Caritas w Jeleniej Górze. Warto przypomnieć, że legnicka Caritas prowadzi dwa duże ośrodki opiekuńczo-lecznicze, w Legnicy i w Jeleniej Górze. Ponadto prowadzi warsztaty terapii zajęciowej oraz stację opieki, w której pracują lekarze i pielęgniarki środowiskowe, i szkolne. W Jeleniej Górze Caritas prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych, który daje im również miejsca pracy. W Legnicy przy ośrodku Samarytanin znajduje się także Centrum Wolontariatu, przygotowujące wolontariuszy do pracy z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Centrum realizuje w ten sposób hasło tegorocznego, 21 Światowego Dnia Chorego – „Idź i ty czyń podobnie”.

Tekst i foto ks. Waldemar Wesołowski