Spotkanie Formacyjne dla Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia, Duszpasterzy zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarek, ratowników, chorych i niepełnosprawnych

Termin: 15-16 lutego 2016 roku
Warszawa, ul. Dewajtis 3 – Ośrodek rekolekcyjny „Dobre Miejsce” – http://dobremiejsce.eu/wp/kontakt/
Rezerwacja noclegu: tel.: 022 56 10 100 lub 022 56 10 105; fax.: 022 839 16 45
Dyrektor Domu tel.: 501 570 568 Rezerwacje w godzinach: 8:00 – 16:00;
Adres e-mail: biuro@dobremiejsce.eu
15 lutego (poniedziałek):
18.00 – kolacja
19.15 – Nieszpory i słowo ks. bpa Stefana Regmunta
20.00 – dr Grażyna Rybak: Formacja środowiska medycznego jako wyzwanie dla duszpasterzy służby zdrowia.
20.20 – dr Wanda Terlecka: Oczekiwania środowiska medycznego wobec duszpasterzy
           – dyskusja
           – Apel Jasnogórski
16 lutego (wtorek):
7.30 – Eucharystia; przewodniczy ks. bp Stefan Regmunt
8.15 – Śniadanie
9.15 – Słowo wprowadzające: ks. bp Stefan Regmunt
9.30 – prof. Andrzej Borówka: Dylematy współczesnej urologii wobec jej najnowszych osiągnięć.
           – dyskusja
10.15 – dr Maciej Klimasiński: Jak rozmawiać z chorym o duchowości
           – dyskusja
           – przerwa – kawa / herbata
11.15 – p. Piotr Gołaszewski: Internet jako źródło duchowego wsparcia w cierpieniu – prezentacja
11.45 – ks. dr Radosław Kubeł: Ratownicy medyczni – inicjatywy duszpasterskie
12.15 – komunikaty i podsumowanie
13.00 – obiad