Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

Wspomnienie św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia, jest dniem, w którym kieruję myśli w stronę wszystkich, którzy swój zawód, swe powołanie życiowe, związali z ludzkim cierpieniem, stając się świadkami bezinteresownej miłości, poświęcenia, stawania się darem dla drugiego. Jest to dobra okazja, aby podziękować Wam za podejmowany trud i ofiarność, a także – by przekazać Wam wyrazy uznania i szacunku oraz złożyć serdeczne życzenia.

Zdaję sobie sprawę, że Pracownicy Służby Zdrowia borykają się dzisiaj z wieloma trudnościami. Zadłużenie szpitali, zamykanie nierentownych oddziałów, odsuwanie na dalszy plan aspektu moralno-etycznego w praktyce medycznej to tylko niektóre problemy, które utrudniają codzienną pracę, wprowadzają niepokój i brak poczucia stabilności.

Jako ludzie wierzący w Boga nie tracimy nadziei, w Nim bowiem nabiera sensu każde nasze działanie i od Niego czerpiemy siły do wykonywania codziennych zadań z miłością i pełnym zaangażowaniem. Ważne, abyśmy – tak jak zachęca nas Ojciec Święty Benedykt XVI w Liście apostolskim Porta fidei – swoim życiem świadczyli, że w Jezusie Chrystusie znajduje pełny sens wszelka udręka i tęsknota ludzkiego sercaŸ. Nikt lepiej od Was nie wie, że tego świadectwa potrzebują szczególnie ludzie doświadczeni cierpieniem i ich najbliżsi.

Życzę Wam, Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia, aby Wasza praca uczyła dzisiejszy świat i współczesną medycynę, że człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga, jest cennym darem. Życzę również, aby gotowość, a także radość z niesienia pomocy cierpiącemu, stały się źródłem realizowanego powołania.

Wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia, w dniu ich święta, za wstawiennictwem św. Łukasza wypraszam u Boga potrzebne łaski i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. Stanisław Warzeszak                                           + Stefan Regmunt
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia                  Przewodniczący Zespołu KEP
                                                                   d/s Duszpasterstwa Służby Zdrowia
Zielona Góra, 18 października 2012 r.