Komunikacja w opiece medycznej (red. Marta Makary-Studzińska)

„Komunikacja w opiece medycznej”  Marta Makary-Studzińska

Medical Education
Warszawa 2017, wyd.1
  • komunikacja-w-opiece-medycznej-makary-studzinska-medical-education-15277

 

 

 

 

Książka porusza zarówno zagadnienia ogólne – np. znaczenie komunikacji zawodowej w relacji lekarz-pacjent, potrzeby pacjenta – jak i szczegółowe, dotyczące zasad i specyfiki kontaktu z określonymi grupami pacjentów. Autorzy posługują się czytelnymi i pomocnymi schematami przy omawianiu kontaktu z określonymi grupami pacjentów. Autorzy posługują się czytelnymi i pomocnymi schematami przy omawianiu kontaktu z różnymi grupami pacjentów, takimi jak:: dzieci, osoby starsze, chorzy psychicznie, osoby w kryzysie samobójczym i doznające przemocy, pacjenci niepełnosprawni, przewlekle chorzy, w tym pacjenci onkologiczni.
Publikacja dostarcza wielu praktycznych porad i wytycznych oraz użytecznych wskazówek, jak krok po kroku budować profesjonalnie relację z pacjentem w określonych sytuacjach problemowych. Książka poszerza rozumienie zjawiska dialogu z pacjentem przez specjalistów i czytelników nieposiadających rozleglej wiedzy psychologicznej.

Spis treści

CZĘŚĆ I
1. Komunikacja zawodowa
2. Modele komunikacji w relacji lekarz-pacjent
3. Zasady kontaktu z pacjentem
4. Współpraca w procesie leczenia
5. Potrzeby osoby chorej na kolejnych etapach leczenia i rehabilitacji
CZĘŚĆ II
1. Pacjent pediatryczny
2. Komunikacja z agresywnym pacjentem
3. Pacjent nieprzestrzegający zaleceń. Dialog motywujący
4. Pacjenci w szczególnych sytuacjach życiowych – kryzys i trauma
5. Kontakt z osobami doświadczającymi przemocy
6. Komunikowanie się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
7. Pacjent z ryzykiem samobójczym
8. Kontakt z osobami starszymi w sytuacji pomagania
9. Kontakt z pacjentem z niepełnosprawnością
10. Specyfika kontaktu z pacjentem onkologicznym
11. Specyfika kontaktu z pacjentem operowanym
12. Rozmowy z pacjentem o śmierci i umieraniu