Modlitwa Pielęgniarki

Dobry Boże, rozpoczynam kolejny dzień pracy.  Tobie oddaję siebie i tych, do których mnie posyłasz. Ty pochylałeś się na ludzkim cierpieniem i niedolą. Pomóż mi naśladować Ciebie – miłosiernego Samarytanina.  Niech oczy moje będą otwarte. Pomóż mi w każdym chorym dojrzeć Twoje cierpiące oblicze. Naucz mnie słuchać. Niech serce moje potrafi współczuć, abym z łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem skutecznie niosła ulgę choremu. Uwolnij mnie od pośpiechu. Daj, abym pamiętała o tym, że ja pielęgniarka jestem dla chorego. Nie dopuść, abym zaniedbała moje obowiązki. Niech dobro chorego będzie na pierwszym miejscu.  Ty Panie przeszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych.  Chcę Ciebie naśladować.
Amen.
Święty Łukaszu – módl się za mną.