Sakrament Pojednania

Normalnie jest sprawowany w konfesjonale, ale kiedy to jest niemożliwe można w każdym innym miejscu. Sala szpitalna przesiąknięta cierpieniem i modlitwą jest naprawdę jak świątynia, w której “jeśli chcę” mogę spotkać przebaczającego Jezusa. Jeśli “nie chcę”, nie spotkam Go nigdzie. I nie martw się, że nie masz książeczki do nabożeństwa, bo można ją pożyczyć, że nie potrafisz pozbierać myśli, bo kapłan jest po to, żeby Ci pomóc a nie utrudnić.

Warunki dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie

Nie ma takiego grzechu, którego Bóg by nie przebaczył, gdy człowiek szczerze się nawraca, nawet po 50 latach.

Modlitwa przed rachunkiem sumienia
Ojcze niebieski! Oto ja, grzeszne dziecko Twoje, przystępuję do Ciebie z całą pokorą serca, aby uprosić Twoje przebaczenie. Pragnę oczyścić moją duszę z licznych grzechów, którymi Cię obraziłem. Chcę odprawić dobrą spowiedź świętą i z Twoją pomocą szczerze się poprawić. Ześlij Ducha świętego do serca mego i wspomóż mnie swoją łaską.
Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym grzechy swoje dokładnie poznał, wzrusz moją wolę, abym za nie serdecznie żałował, szczerze się z nich wyspowiadał i stanowczo się poprawił.
O Maryjo, Ucieczko grzesznych, wstawiaj się za mną! Święty Aniele Stróżu, święty mój Patronie, wyproście mi łaskę dobrej spowiedzi świętej. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś…

 

Rachunek sumienia
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
Nie modliłem się w ogóle… 
-Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary (jakich?)… 
-Zaparłem się wiary (zg – zgorszenie) 
-(mw -materia wielka). . . 
-Wstydziłem się wiary 
-Nie starałem się o pogłębienie wiedzy religijnej 
-Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy… 
-Brałem udział w seansach spirytystycznych. . .

 

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno
-Wymawiałem imiona Świętych lub imię Boże – bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia. . .
-Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym (zg) – (mw)… 

-Przysięgałem niepotrzebnie lub złożyłem fałszywą lub niemoralną przysięgę. (mw) -Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty św. (mw)… 
-Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie (zg)… 
-Rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco...

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
-Opuściłem z własnej winy Mszę św. w niedzielę lub w święto nakazane (zg) – (mw)… 
-Spóźniłem się na Mszę św. w niedzielę lub w święto nakazane. . . 
-Pracowałem w niedzielę lub inne święto bez koniecznej potrzeby (zg). . . 
-Znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych zabawach i rozrywkach (zg)…

4. Czcij ojca twego i matkę twoją
-Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku. 
-Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, 
-Wstydziłem się swoich rodziców. . . 
-Nie starałem się pomóc rodzicom. . . 
-Nie modliłem się za rodziców. . .

Obowiązki rodziców:
-Nie dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci (modlitwa, Msza św. w niedzielę i święta, uczęszczanie na religię, przyjmowanie Sakramentów) 
-Nie dawałem dzieciom dobrego przykładu w wypełnianiu obowiązków religijnych, 
-Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty. . .

 

Obowiązki małżonków
-Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka…
-Nie dochowałem wierności małżeńskiej (mw)…
-Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny (mw)…

 

5. Nie zabijaj
-Szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia, palenia tytoniu, picia Alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku. . . 
-Usiłowałem popełnić samobójstwo (mw)… 
-Zabiłem człowieka, może nienarodzonego (mw)… 
-Zachęcałem, namawiałem lub zmusiłem do przerwania ciąży (zg) – (mw)… 
-Żywię do bliźnich nienawiść lub niechęć… 
-Pobiłem lub pokaleczyłem kogoś… 
-Prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym 
-Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu,

6 i 9 Nie cudzołóż i nie pożądaj żony bliźniego
-Miałem upodobanie w myślach nieskromnych 
-Popełniłem grzech nieczysty ze sobą lub z inną osobą (zg) – (mw). . . 
-Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy (zg) – (mw)… 
-Nie odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczystych, np. podejrzane osoby, obrazki porno, książki,zdjęcia, filmy, programy telewizyjne…
-Nadużywałem praw małżeńskich (stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne…) (mw).
-Nie starałem się poznać etycznych metod kierowania płodnością. . .
-Wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie (zg) – (mw). . .
-Planowałem i zmierzałem do rozwodu (mw)…

 

7 i 10 Nie kradnij nie pożądaj rzeczy bliźniego
-Rzecz skradzioną kupiłem albo sprzedałem… 
-brałem udział w przekupstwie 
-Oszukałem bliźniego, ukradłem, 
-Byłem niesprawiedliwy 
-Nie wynagrodziłem krzywd

 

8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu
-Kłamałem, Posądziłem lekkomyślnie. . . 
-Bez potrzeby mówiłem o wadach, grzechach bliźnich 
-Oczerniałem bliźniego, mówiąc nieprawdziwe rzeczy 
-Osądzałem bliźnich. . .

 

Przykazania kościelne
-Lekceważyłem dni święte. 
-W piątki spożywałem pokarmy mięsne. 
-Zaniedbywałem spowiedź i Komunię wielkanocną. 
-Lekceważyłem przystępowanie do sakramentów pomimo okazji do tego (podczas pobytu w szpitalu, w domu). 
-Nie troszczyłem się o dobro Kościoła.

 

Żal za grzechy
Panie Boże mój, z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego, ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem na to, żebyś mnie jako Sprawiedliwy Sędzia ukarał. Najbardziej jednak żałuję za nie dlatego, że Ciebie najlepszego Ojca grzechami moimi tak bardzo obraziłem i zasmuciłem. Żałuję, że z powodu odwrócenia się od Ciebie, zmarnowałem zasługi gorzkiej męki mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z miłości dla mnie w Ogrójcu krwią się pocił, był ubiczowany, cierniem ukoronowany niósł ciężki krzyż, na którym w wielkich boleściach umarł. Przepraszam Cię więc serdecznie, żałuję za wszystkie grzechy swoje. Nie chcę Cię o Boże, już więcej obrażać. Amen.

 

Postanowienie poprawy
Szczery żal z powodu grzechów popełnionych zawsze wiąże się z wolą, z postanowieniem, by ich nie popełniać w przyszłości. Tu właśnie, w postanowieniu poprawy, wyraża się w sposób najbardziej istotny ta miłość, która stanowi najważniejszy warunek odpuszczenia grzechów. Na pewno nie wystarczą tu same słowa: ,,postanawiam się poprawić”. Trzeba naprawdę mocno chcieć zmiany na lepsze.
MODLITWA
Dobry Boże, z łaską Twoją chcę unikać każdego ciężkiego grzechu i złej sposobności (powiedz od siebie, jaka to sposobność). Szczególnie postanawiam… (co postanawiasz sobie na najbliższy okres?) O Boże, błogosław moje postanowienie.
Amen.

 

Wyznanie grzechów
Pozdrawiam kapłana:
-Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan odpowiada:
-Na wieki wieków. Amen.
Żegnam się:
-W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Moja ostatnia spowiedź była ….. rozpoczynam spowiedź – wyznając grzechy, kończąc ją słowami: Więcej grzechów nie pamiętam.

 

Modlitwa po spowiedzi
Boże miłosierny, któryś mnie niegodnemu grzesznikowi zdjął brzemię przewin z duszy i rzucił je do morza swego przebaczenia, składam Ci dzięki najserdeczniejsze! Przyjąłeś marnotrawnego syna znowu do łaski, przywróciłeś mi pokój prawdziwy, którego mi świat dać nie może, uwolniłeś mnie od kary wiecznej i otworzyłeś mi niebo. Niech Ci będzie uwielbienie, chwała i dziękczynienie za Twoją dobroć i litość. Pobłogosław moje postanowienia, wzmacniaj moją wolę, bym wytrwał w dobrym aż do końca.
Jako zadośćuczynienie za me grzechy chcę znosić chętnie i cierpliwie wszystkie trudy i krzyże.
Najświętsza Bogarodzico, najdobrotliwsza Matko moja, weź mnie pod swoją opiekę, wyproś mi łaskę zgadzania się z wolą Bożą i wytrwania w dobrym.
Święci aniołowie i patronowie moi, ochraniajcie mnie na wszystkich drogach moich, przyczyniając się za mną, bym wstępując w wasze ślady na ziemi, dojść mógł szczęśliwie do chwały niebieskiej.

 

Zadośćuczynienie
Pan Bóg przebacza nam w spowiedzi całą winę. W Jego oczach nie jesteśmy już grzesznikami. Ale oczekuje od nas naprawienia tego, co zepsuliśmy przez grzech. Należy jak najszybciej odprawić zadaną pokutę i naprawić, o ile to tylko możliwe, krzywdę i szkodę wyrządzoną bliźniemu.

 

LITANIA NAWRÓCONEGO
-Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
-Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
-Synu, Odkupicielu świata, Boże…
-Duchu Święty, Boże…
-Święta Trójco, Jedyny Boże…
-Panie, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i dostąpił zbawienia…
-Panie, który litujesz się nad wszystkimi ludźmi, a ich grzechy przebaczasz, byleby za nie chcieli pokutować…
-Panie, który nigdy nie odrzuciłeś serca pełnego pokory i skruchy…
-Panie, który nie pamiętasz o naszych grzechach, jeśli za nie pokutujemy…
-Panie, który po upadku Adama wyjawiłeś mu jego grzech i wezwałeś go do pokuty…
-Panie, który przebaczyłeś ludowi miasta Niniwy, skoro pokutował w poście, popiele i włosienicy…
-O dobry Jezu, który przyszedłszy na ziemię dla odkupienia ludzi, posłałeś przed sobą Jana Chrzciciela, aby głosił pokutę…
-O dobry Jezu, który usprawiedliwiałeś celnika bijącego się w piersi z pokorą i skruchą…
-O dobry Jezu, który w przypowieści o synu marnotrawnym, wracającym na łono Ojca, największym grzesznikom dałeś nadzieję zbawienia…
-O dobry Jezu, który odpuściłeś Marii Magdalenie wielkie i liczne grzechy dlatego, że bardzo Cię umiłowała…
-O dobry Jezu, który wybawiłeś jawnogrzesznicę od śmierci, żądając od niej, aby odmieniła swe życie…
-O dobry Jezu, który wyszedłeś naprzeciw niewieście samarytańskiej i z właściwą Tobie słodyczą usunąłeś ją z drogi błędów i występków…
-O dobry Jezu, który swoją obecnością pobłogosławiłeś domowi nawróconego Zacheusza i zaliczyłeś go do prawdziwych dzieci Abrahama…
-O dobry Jezu, który spojrzawszy na Piotra, gdy się Ciebie po raz trzeci zapierał, dałeś mu poznać jego grzech i pozwoliłeś, aby wylewając za niego łzy szczerze zmył swoją winę…
-O dobry Jezu, który wzniesiony na krzyżu przyrzekłeś raj pokutującemu łotrowi…
-O dobry Jezu, który zechciałeś być ofiarą błagalną za nasze grzechy…
-O dobry Jezu, który dla wybawienia nas od przekleństwa, na które zasłużyliśmy przez nasze grzechy, sam stałeś się przedmiotem przekleństwa…
-O dobry Jezu, który pojednałeś niebo z ziemią przez wylanie swojej krwi na krzyżu…
-Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
-Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
-Przez łzy, które wylewałeś w żłóbku betlejemskim, wybaw nas, Panie.
-Przez Twoje ubóstwo, skromne życie i pracę…
-Przez chrzest i pokutę, które zechciałeś na siebie nałożyć, i przez surowość Twojego postu…
-Przez mozoły, prace i przeciwności Twojego publicznego życia…
-Przez Twoje konanie i krwawy pot w Ogrójcu…
-Przez zelżywości, którymi byłeś za nas nasycony…
-Przez katusze i boleści Twojej męki…
-Przez opuszczenie, na które narzekałeś wisząc na krzyżu…
-Przez ranę zadaną Ci włócznią, która otworzyła nam Twe Boskie Serce…
-Przez boleści Twojej Matki, stojącej u stóp krzyża…
-Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
-Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
-Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Módlmy się: 
Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych próśb i odpuść nam grzechy, które przed Tobą wyznajemy, abyśmy otrzymawszy przebaczenie mogli zaznać Twego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.