Św. Kosma i Damian

Wspomnienie – 26 września

Św. Kosma i Św. Damian, bracia bliźniacy, lekarze, męczennicy. Pochodzili z Arabii. Leczyli nie oczekując zapłaty.

Według najstarszych podań bracia z Arabii udali się do Syrii, a potem do Cylicji w Małej Azji, by doskonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei, w mieście Cylicji. Okazywali szczególną dobroć wobec ubogich, gdyż leczyli ich darmo. Kiedy wybuchło prześladowanie za panowania Dioklecjana, obaj bracia jako chrześcijanie zostali aresztowani przez Lizjasza – namiestnika Cylicji. Kiedy torturami nie zdołano ich zmusić do wyparcia się wiary, ścięto ich mieczem. Św. Kosma i Damian ponieśli śmierć męczeńską w Kyrrhos, w Syrii ok. 303-305r. Ku ich czci wystawiono wspaniałą bazylikę, była miejscem licznych pielgrzymek z całej okolicy. Stąd kult ich rozszedł się po całym Kościele – tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie.

Papież św. Symmach (+ 514) ku czci braci św. Kosmy i Damiana wystawił w pobliżu bazyliki Matki Bożej Większej kaplicę. Rozbudował ją papież św. Feliks IV (526-530), która niebawem stała się ulubionym sanktuarium  Rzymu. Ku czci tych Świętych wystawiono również w Rzymie dwa klasztory. Szczególnym nabożeństwem do dwóch braci lekarzy wyróżniał się cesarz Justyn I (517-527), który wystawił ku ich czci w Konstantynopolu dwie świątynie. Cesarz Justynian (527-565) wyznał, że ich pośrednictwu zawdzięcza wyzdrowienie. Swoją popularność zawdzięczali obaj Święci przekonaniu, że skoro za życia jako lekarze poświęcili się leczeniu dolegliwości ciała, to tym więcej są potężni w tej sprawie przed tronem Boga. Obaj bracia mieli swoje sanktuaria: w Rzymie, w Konstantynopolu, w Edessie, a przede wszystkim w Kyrrhos. Relikwie obu braci znajdują się w kościele pod ich wezwaniem w Rzymie, jak też w katedrze w Amalfi.

Zgodnie z legendą dotyczącą życia świętych Kosmy i Damiana, ci dwaj bracia–lekarze mieli pomóc diakonowi imieniem Wincenty. Otóż pewnego dnia diakon lokalnego kościoła Wincenty zjawił się w ich klinice, gdyż grot strzały utkwił w jego nodze, tak, że noga się zakaziła i pojawiła się gangrena. Święci doktorzy spojrzeli na nogę diakona i stwierdzili, że leczenie jej byłoby bezużyteczne. Powiedzieli mu, by udał się do kościoła i modlił się o dobrą śmierć. Diakon Wincenty ich posłuchał. Gdy się modlił zapadł w sen. Tymczasem święci bracia Kosma i Damian zostali nawiedzeni przez anioła, który powiedział im, że mają się udać do kościoła i amputować nogę z ciała przygotowanego do pogrzebu, następnie amputować nogę diakona, który zapadł w sen modląc się i dołączyć nogę od zmarłego żywemu. Jak głosi legenda – Wincenty obudził się z dwoma już zdrowymi nogami. Pacjent i jego  lekarze wysławiali Pana Boga.

Święci Kosmo i Damianie lekarze,  nie oczekujący zapłaty – Módlcie się za nami!