Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia – dokument Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia – 2017

https://dsz.katowice.pl/sites/default/files/doko/NKPSZ.pdf