JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJUBOŻSZYCH w województwie dolnośląskim

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH

I NAJUBOŻSZYCH
w województwie dolnośląskim
INFORMATOR Zima 2016/2017

POWIAT BOLESŁAWIECKI
Jadłodajnia parafialna – ok. 70 posiłków dziennie
59-700 Bolesławiec, pl. Zamkowy 1b, tel. 75 735 11 10
Parafia Rzym.-Kat. p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy tel. 75 735 11 10
Schronisko dla Osób Bezdomnych – 35 (d. miejsca dla mężczyzn) miejsc dla mężczyzn
59-700 Bolesławiec, al. 1000-lecia 32 A, tel. 75 732 31 58
Polski Czerwony Krzyż bolesławiec@pck.org.pl 75 732 31 58

POWIAT DZIERŻONIOWSKI
Jadłodajnia – ok. 120 posiłków dziennie
58-200 Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 8, tel. 74 832 11 34 CARITAS Diecezji Świdnickiej, tel. 74 851 25 04, 662 278 987
Jadłodajnia – ok. 250 posiłków dziennie
58-260 Bielawa, ul. Mała 2, tel. 74 833 13 76
CARITAS Diecezji Świdnickiej, tel. 74 851 25 04, 662 278 987
Jadłodajnia – ok. 30 – 40 posiłków dziennie
58-260 Bielawa, ul. 1-go Maja 34 a, tel. 792 641 221 Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betezda” 792 641 221
Jadłodajnia Punkt żywieniowy w świetlicy OSP – ok. 30 posiłków dziennie (skierowanie OPS)
58-240 Piława Górna, ul. Limanowskiego 3 (świetlica OSP) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastowska 69,
58-240 Piława Górna, tel. 74 837 14 25
Jadłodajnia („Restauracja WARS”) – ok. 45 posiłków przy ul. Bielawskiej 4a, 58-250 Pieszyce (skierowanie OPS)
Wszystkie osoby potrzebujące do odpowiednich jadłodajni kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 52 46

POWIAT GŁOGOWSKI
Kuchnia Brata Alberta – 80 posiłków dziennie (poniedziałki, środy, piątki od godz. 13:00).
67-200 Głogów, pl. Kard. Wyszyńskiego 1, tel. 76 833 88 75 Parafia Rzym.-Kat. p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski tel. 76 833 88 75
Dom Samotnej Matki z Dzieckiem – 50 miejsc dla matek z dziećmi, 10 dla bezdomnych kobiet (skierowania MOPS)
67-200 Głogów, ul. Folwarczna 50, tel. 76 833 35 00

MONAR – MARKOT Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu tel. 76 833 35 00
Noclegownia im. Brata Alberta – 6 miejsc (d. 2) + 6 miejsc w okresie zimowym (na podstawie decyzji MOPS)
67-200 Głogów, ul. Legnicka 3, tel. 76 853-38-41
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny tel. 76 853-38-41
Przytulisko dla Najuboższych im. Św. Siostry Faustyny– 80 miejsc dla mężczyzn 67-231 Żukowice 139, tel. 76 831 43 88 ( skierowanie MOPS)
Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II” przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. Miłosierdzia Bożego w Głogowie tel. 76 831 43 88
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Pomoc indywidualna według potrzeb; od pon.-pt. w godzinach 7:00-15:00
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 4, tel. 76 727 65 00

POWIAT JAWORSKI
Jadłodajnia (Dzienny Ośrodek Wsparcia) – ok. 110 posiłków dziennie (skierowanie MOPS)
59-400 Jawor, ul. Kwiatowa 15, tel. 76 729 87 97
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze tel. 76 729 87 97

JELENIA GÓRA miasto n.p.p.
Jadłodajnia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej) – 70 posiłków dziennie (d. 5); 2 posiłki dziennie; skierowanie MOPS
58-500 Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 16, tel. 75 752 55 71 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dzienny@mops.jelenia-gora.pl, tel. 75 752 55 71
Placówki Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło jeleniogórskie:
tpbajg@wp.pl
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn : – czynne 24 godz.
– 60 miejsc
– 3 posiłki dziennie
– sala o podwyższonym standardzie pielęgnacyjnym
58 – 500 Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 752 61 22, kom. 697 915 670
Noclegownia
– czynna od godz. 19.00 do 8.00 następnego dnia
– 10 miejsc
– 2 posiłki dziennie
58- 500 Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 752 61 22, kom. 697 915 670
Dom Brata Alberta – schronisko dla osób starszych – czynne 24 godz.
– 25 miejsc
– 3 posiłki dziennie
58- 500 Jelenia Góra ul. Wolności 180, tel. 75 752 60 12; kom. 607 067 640

Ogrzewalnia; działa od 1.10. do 15. 04.2017 r. -czynna od godz. 20.00 do 8.00 następnego dnia – 15 miejsc
– gorąca herbata + pieczywo
58 – 500 Jelenia Góra ul. Wolności 180, tel. 75 752 60 12; kom. 607 067 640
Ponadto w trakcie przygotowania jest pokój interwencyjny dla kobiet i kobiet z dziećmi dla czterech osób, który będzie się mieścił przy ul. Wolności 180 w Jeleniej Górze – 5 miejsc.

POWIAT JELENIOGÓRSKI
Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51, 58-506 Jelenia Góra tel. 75 752 61 22
Osoby bezdomne kierowane są do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta znajdującego się w Jeleniej Górze lub w Leśnej oraz Domu dla Samotnych Matek w Zgorzelcu. Pomoc w formie rzeczowej (dożywianie, ubrania) w ramach posiadanych środków finansowych, zapewniają Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej.

POWIAT KŁODZKI
Jadłodajnia – ok. 70 posiłków dziennie (skierowanie MOPS) 57-300 Kłodzko, ul Łukasińskiego 57, tel. 74 867 68 03 Polski Komitet Pomocy Społecznej, tel. 74 867 22 94
Jadłodajnia – ok. 120-150 posiłków dziennie
57-400 Nowa Ruda, ul. Aleksandra Fredry 6, tel. 74 851 25 04 CARITAS Diecezji Świdnickiej tel. 74 851 25 04
Jadłodajnia (Bar KAKTUS) – ok. 50 posiłków dziennie (skierowanie OPS)
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 2, tel. 74 811 03 02 Ośrodek Pomocy Społeczny, tel. 74 811 02 66

Noclegownia dla Mężczyzn – 20 miejsc
57-300 Kłodzko, ul Łukasińskiego 57, tel. 887 758 887 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, tel. 74647 05 77; 608 693 140
Noclegownia dla Mężczyzn – 14 miejsc
57-400 Nowa Ruda, ul. Zaułek 7-9/1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 872 10 56

POWIAT LEGNICKI
Stołówka Charytatywna im. Brata Alberta przy Parafii J. Chrzciciela w Prochowicach – ok. 50 posiłków dziennie
59-230 Prochowice, Rynek 16, tel. 76 856 43 87
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Rzym. – Kat. p.w. Św. Jana Chrzciciela tel. 76 856 43 87

LEGNICA miasto n.p.p.
Międzyparafialna Stołówka Charytatywna Św. Jadwigi – ok. 500 posiłków dziennie.
59-220 Legnica, ul. Dmowskiego 15, tel. 76 854 92 31/76 855 0595 Parafia Rzym. – Kat. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa tel. 76 854 92 31
Noclegownia – 54 miejsca noclegowe , w tym 6 miejsc dla kobiet. Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem dysponuje 8 miejscami dla matek z dziećmi. Noclegownia wydaje ok. 260-280 posiłków dziennie
59-220 Legnica, ul. Przemysłowa 5, tel. 76 723 38 62; 76 723 38 60
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 76 723 38 62
Nocleg, posiłek, odzież – 4 miejsca dla mężczyzn 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 153, tel. 76 850 62 40 Miejska Izba Wytrzeźwień tel. 76 850 62 40

POWIAT LUBAŃSKI
Stołówka – 130 posiłków dziennie
59-830 Olszyna, ul. Legnicka 14a, tel. 75 721 23 41
Stowarzyszenie „Dar Serca” przy Parafii Rzym. – Kat. p.w. Św. Józefa Oblubieńca tel. 75 721 23 41
Dom dla Samotnych Matek – 39 miejsc dla kobiet z dziećmi (d.6) 59-814 Pobiedna, ul. Hetmańska 61, tel. 75 784 56 88 kom. 501763 414
MONAR – MARKOT Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu tel. 501763 414
Schronisko im. Św. Brata Alberta “Przystań” – 60 miejsc dla mężczyzn (d. 46)
59-820 Leśna, ul. Baworowo 18 f, tel. 75 721 15 30
Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie tel. 75 721 15 30

POWIAT LUBIŃSKI
Jadłodajnia – 190 posiłków dziennie
59-300 Lubin, ul. Jana Pawła II 58, tel. 76 844 78 65 Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Jana Bosko tel. 76 844 78 65
Dom Samotnych Matek z Dziećmi – 50 miejsc (w tym 8 miejsc dla kobiet na potrzeby OIK z terenu powiatu – PCPR)
Możliwość wsparcia w postaci 15-20 ciepłych posiłków dziennie – (wymagane skierowanie z MGOPS)
59- 330 Ścinawa, ul. Mickiewicza 38, tel. 76 843 67 25 Kierownik: Paulina Dobrochłop – tel. kom. 531 102 492 e-mail: scinawa@monar.org
MONAR – MARKOT tel. 531 102 492
Ogrzewalnia – 20 miejsc dla mężczyzn, czynna od 15.11.2016 do marca 2017
59-300 Lubin, ul. Parkowa 1, tel. 76 847 03 33,
tel. całodobowy 600 103 162
Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta tel. 600 103 162

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – 54 miejsca 59-300 Lubin, ul. Parkowa 1, tel. 76 847 03 33,
tel. całodobowy 600 103 162
Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta tel. 76 847 03 33

POWIAT LWÓWECKI
Na terenie powiatu nie funkcjonują schroniska, noclegownie, jadłodajnie dla najuboższych i bezdomnych. W razie konieczności, potrzebujący kierowani są do pobliskich ośrodków w powiatach ościennych.

POWIAT MILICKI
Jadłodajnia (funkcjonująca od połowy listopada 2016 r.) – 70 posiłków dziennie; całodobowo funkcjonuje 2-pokojowe mieszkanie dla ofiar przemocy domowej.
56-300 Milicz, ul. Lipowa 1, tel. 71 38 30 896.
Chatka Puchatka tel. 71 38 30 896.

POWIAT OLEŚNICKI
Ogrzewalnia (funkcjonuje do końca marca) – 20 miejsc 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, tel. 71 314 21 58

POWIAT OŁAWSKI
Jadłodajnia – ok. 230 posiłków dziennie
55-200 Oława, pl. Piastów 6, tel. 71 303 23 07 CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej, tel. 71 327 13 00

POWIAT POLKOWICKI
Stołówka OPS – 200 posiłków dziennie
59-101 Polkowice, ul. Lipowa 2, 76 7246771 (wew. 15) tel. 76 724 67 00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach tel. 76 724 67 00

Noclegownia „Dom dla Bezdomnych” – 19 miejsc dla mężczyzn 59-101 Polkowice, ul. Spokojna 1, tel. 76 724 67 01
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 76 724 67 01
Mieszkania interwencyjne przy OPS Polkowice – miejsca dla 2 rodzin
59-100 Polkowice, ul. Hubala 24, tel. 76 724 67 00

POWIAT ŚREDZKI
Na terenie powiatu nie funkcjonują schroniska, noclegownie, jadłodajnie dla najuboższych i bezdomnych. W razie konieczności, potrzebujący kierowani są do pobliskich ośrodków w powiatach ościennych.
Gmina Miękinia – GOPS tel. 71 317 85 56
Gmina Kostomłoty – GOPS tel. 71 317 02 61
Gmina Malczyce – GOPS tel. 71 317 94 71
Gmina Środa Śląska – GOPS tel. 71 317 44 61; 71 396 07 83 Gmina Udanin – GOPS tel. 76 870 92 41

POWIAT ŚWIDNICKI
Jadłodajnia – ok. 70 posiłków dziennie
58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 4-6, tel. 74 851 25 04, 662 278 987
CARITAS Diecezji Świdnickiej, tel. 74 851 25 04,
Jadłodajnia – ok. 150 posiłków dziennie (skierowanie OPS)
58-160 Świebodzice, ul. Piłsudskiego 8 tel. 605 947 673 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ZINA”, tel. 605 947 673
Stołówka Charytatywna – ok. 250 posiłków dziennie
58-150 Strzegom, pl. Jana Pawła II 10, tel. 74 855 02 86
Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła tel. 74 855 02 86

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – 100 miejsc 58-100 Świdnica, Westerplatte 51, tel. 74 856 97 70 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta tel. 74 856 97 70

POWIAT STRZELIŃSKI
Jadłodajnia – 100 posiłków dziennie (od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-12:00
57-100 Strzelin, ul. Pocztowa 3, tel. 71392 05 77 (GOPS w Strzelinie)

POWIAT TRZEBNICKI
Punkt wydawania posiłków – ok. 50 dziennie
55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 30, tel. 71 387 41 00
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza el. 71 387 41 00

POWIAT WAŁBRZYSKI
Jadłodajnia (SMAKUŚ) – ok. 100 posiłków dziennie
(skierowanie OPS)
58-330 Jedlina Zdrój, ul. Piastowska 11, tel. 74 845 53 56 w. 24, kom. 888 999 625
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju tel. 74 845 53 56
Stołówka Miejska (przy Mieroszowskim Centrum Kultury) – ok. 130 posiłków (skierowanie OPS)
58-350 Mieroszów, ul. Sportowa 4, tel. 74 845 83 18
Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 849 43 20
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Albertówka” – 20 miejsc 58-321 Jugowice, ul. Brata Alberta 12, tel. 71 783 37 91
Ks. Franciszek Głód (Parafia Rzym.-.Kat. p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu tel. 71 783 37 91

WAŁBRZYCH miasto n.p.p.
Jadłodajnia –80 posiłków dziennie (wydawane od pon. do pt. w godz. 12:00-14:00)
58-300 Wałbrzych, ul. Pocztowa 10 tel. 74 851 25 04 , 662 278 987 CARITAS Diecezji Świdnickiej
Punkty Wydawania Posiłków (GRAMAR) – 436 posiłków dziennie Punkty wydawania posiłków 58-300 Wałbrzych tel. 502 623 330 (Marcin Hałabuda)
ul. 1 Mickiewicza 52 (60 posiłków)
ul. Kusocińskiego 21 (59 posiłków)
ul. Niepodległości 130 (79 posiłków)
ul. 1 Maja 150 (24 posiłki)
ul. Paderewskiego 25 (75 posiłków)
ul. Armii Krajowej 4, (94 posiłki)
ul. Andersa 64, (45 posiłków)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 74 664 08 11
Integracyjny Dom dla Bezdomnych – 60 miejsc dla mężczyzn (d. 40)
58-300 Wałbrzych, ul. Pocztowa 22, tel. 74 847 82 48 Filia – 30 miejsc dla kobiet, 30 miejsc dla rodzin z dziećmi,
ul. Ogrodowa 2a, tel. 74 84 057 72
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 74 84 057 72
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych – 55 miejsc + 55 posiłków (miejsca dla kobiet, kobiet z dziećmi, mężczyzn, rodzin) 58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 109, tel. 74 842 10 06 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Pomocy Bliźniemu MARKOT tel. 74 842 10 06
Dom Pomocy „Słoneczny” – 100 miejsc (całodzienne wyżywienie) 58-300 Wałbrzych, ul. Internatowa 1, tel. 665759 358
Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry tel. 665 759 358

POWIAT WOŁOWSKI
Stołówka (w barze „BIS”) – 40 posiłków dziennie (skierowanie MOPS)
56-100 Wołów, ul. Piłsudskiego 30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 71 384 51 94
Jadłodajnia (Centrum Przeciwdziałania Bezdomności) – 37 posiłków dziennie
56-120 Brzeg Dolny, ul. Urazka 47, tel. 71 319 05 12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 71 319 56 62
Jadłodajnia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 60 posiłków dziennie
56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 27a, tel. 71 319 90 48
Noclegownia (Centrum Przeciwdziałania Bezdomności) – 40 miejsc dla mężczyzn (d.10)
56-120 Brzeg Dolny, ul. Urazka 47, tel. 71 319 05 12
Stowarzyszenie Pomocy „PRO BONO” tel. 71 319 05 12

POWIAT WROCŁAWSKI
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – 95 miejsc (d. 75) 55-095 Szczodre, ul. Trzebnicka 28, tel. 71 399 86 12 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta tel. 71 399 86 12
WROCŁAW miasto n.p.p.
BEZPŁATNA INFOLINIA 800 292 137
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
Pomoc socjalna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
53-643 Wrocław ul. Zachodnia 3, pok. 1-8, tel. 71 78 23-\ 584
Punkt informacyjny dla cudzoziemców: Infolink Wrocław Pl. Dominikański 6 pok. 13 czynny poniedziałek-piątek 10.00-19.00

Schroniska i noclegownie:
Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”
51-210 Wrocław ul. Gen. Bora-Komorowskiego 31, tel. 71 352 94 03
Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi tel. 71 352 94 03
Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” – Dom Socjalny dla mężczyzn – 20 miejsc
50-225 Wrocław ul. Reymonta 10, tel. 71 329 08 06
Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi – 60 miejsc 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 9, tel. 71 355 44 66
Noclegownia dla bezdomnych kobiet – 16 miejsc 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 9, tel. 71 355 44 66
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – 120 miejsc
50-514 Wrocław ul. Bogedaina 5, tel. 71 336 70 07, bezpłatna infolinia: 0 800 292 137
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (otwarta 18.00-8.00) –
120 miejsc (d. 80)
50-084 Wrocław ul. Małachowskiego 13, tel. 71 717 34 25
Stowarzyszenie „Nadzieja”- 30 miejsc
50-537 Wrocław ul. Pieszycka 32, tel. 71 392-59-12
Stowarzyszenie „Plus Minus” – „Dom Ciepła” dla osób żyjących z wirusem HIV i AIDS- 15 miejsc
50-225 Wrocław ul. Reymonta 8, tel. 71 329-10-39
Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”
54-310 Wrocław ul. Domasławska 30, tel. 71 342-00-68

Jadłodajnie:
„Caritas” Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiej – ok. 600 posiłków dziennie (500 skierowanie MOPS + 100 CARITAS)
50-234 Wrocław ul. Słowiańska 17, tel. 71 372-19-86
Jadłodajnia przy Klasztorze Franciszkanów – ok. 500 posiłków dziennie,
51-349 Wrocław Al. Kasprowicza 26, tel. 71327-35-93
Parafia Św. Elżbiety – ok. 300 posiłków dziennie
53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 103, tel. 71783-37-91
Fundacja Sancta Familia – ok. 200 posiłków dziennie 51-681 Wrocław ul. Monte Cassino 64, tel. 71 348-32-30
Odzież:
Polski Czerwony Krzyż
50-368 Wrocław ul. Bujwida 34, tel. 71 328-02-54
Polski Komitet Pomocy Społecznej
50-208 Wrocław, ul. Dubois 11/13, tel. 71 328-70-73 odzież wydawana jest we wtorki w godz. 10.00-14.00; porady prawne w czwartek 10.00-14.00
Łaźnia:
50-328 Wrocław ul. Katedralna 7, tel. 71/ 327-13-16 czynna – poniedziałek, środa, piątek 6.00-14.00
50-422 Wrocław ul. Małachowskiego 13, tel. 71 717-34-25
Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym:
ul. Sokolnicza 14-18, Wrocław, tel. 71 354-20-37
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, czynny w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca.
Pomoc medyczna

POWIAT ZĄBKOWICKI
Jadłodajnia – 80 posiłków dziennie
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Św. Wojciecha 12, tel. 74 815 14 71 Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Anny tel. 74 815 14 71
Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” – 5 miejsc hostelowych dla ofiar przemocy w rodzinie
57-256 Bardo; ul. 1 Maja 12; tel. 74 817 15 52
Stowarzyszenie Na Rzecz Dziewcząt i Kobiet Pozostających w Sytuacjach Kryzysu „Związek Maryjny” w Bardzie tel. 74 817 15 52

POWIAT ZGORZELECKI
Schronisko im. Św. Brata Alberta – 56 miejsc noclegowych dla mężczyzn; ok. 168 posiłków dziennie (d. 10); od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. otwarta będzie dodatkowa noclegownia na 14 miejsc. W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość zwiększenia ilości miejsc do 20. Noclegownia otwarta w godzinach od 19.00 do 7.00. Od 15.11.2016 jadłodajnia przy parafii – docelowo wydawanych będzie 200 zup dziennie.
59-900 Zgorzelec, ul. Henrykowska 4, tel. 75 77 177 77 e-mail: zgorzelecbratalbert@neostrada.pl
Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Józefa Robotnika tel. 75 77 177 77
Dom Samotnych Matek z Dziećmi „MONAR – MARKOT” – 30 miejsc noclegowych, 90 posiłków dziennie (d. 10 posiłków)
59-900 Zgorzelec, ul. Parkowa 3, tel. 75 77 50 164; 604 058 773 MONAR – MARKOT tel. 75 77 50 164

Punkty wydawania posiłków na terenie miasta Bogatynia – ok.
150 posiłków dziennie
• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wyczółkowskiego 42a (w godz. 11.10-11.40) – ok. 20 posiłków
dziennie
• Siedziba Rady Osiedla Nr 4
ul. Listopadowa 2 (w godz. 12.00-13.25) – ok. 80 posiłków
dziennie
• Plebania przy Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny
ul. Okólna 3 (w godz. 13.40-14.10) – ok. 50 posiłków dziennie
Fundacja Wzajemnej Pomocy „Arka” – 40 miejsc noclegowych dla mężczyzn, 30 miejsc noclegowych dla kobiet z dziećmi; około 300 posiłków dziennie (d. 40 posiłków); w przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych może być przygotowanych 5 miejsc noclegowych
59-920 Bogatynia, ul. Białogórska 2 F, tel. 68324 2871 lub 512 070 956; 517 920 376
Jadłodajnia przy Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Józefa Robotnika– ok. 100 posiłków dziennie
59-900 Zgorzelec ul. Ks. Kozaka 2, tel. 75 77 56 373

POWIAT ZŁOTORYJSKI
Jadłodajnia „EMAUS” – ok. 106 posiłków dziennie wydawane od poniedziałku do piątku, w godz.11:30-13:00 (wymagane skierowane z MOPS)
59-500 Złotoryja, ul. Rynek 1a, tel. 76 878 34 29
d. – dostawka
n.p.p. – na prawach powiatu

UWAGA!
Podano numery telefonów kontaktowych bezpośrednio
z placówkami pomocy lub z podmiotami prowadzącymi placówki. Pod danymi placówek pomocy umieszczono (kursywą) nazwy podmiotów prowadzących.
Noclegownie i schroniska będą udostępniać dodatkowe ilości miejsc dla osób bezdomnych szukających schronienia w zależności od warunków pogodowych i stopnia zagrożenia zamarznięciem.
CAŁODOBOW A
BEZPŁATNA INFOLINIA
O PLACÓWKACH POMOCY
800 166 079

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego